Korunmaya Muhtaç Çocuk Kimdir?

Çocuk dünyaya geldiği andan itibaren, tüm yaşamı boyunca bir parçası olduğu ailenin etkisi altindadir. Günümüzde, sosyal değişme sürecinden toplumun her kurumu gibi aile de büyük oranda etkilenmekte, özellikle sanayileşme ve şehirleşme ile birlikte, ailenin yapı ve fonksiyonlarında bir takım bozulmalar meydana gelebilmektedir. Ailenin iç dinamiğini etkileyen sosyal sorunlar, aile bütünlüğünün bozulmasına sebep olabilmekte ve sosyal değişimlere uyum sağlayamayan aileler, özellikle çocuklarin ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelebilmektedir.( Demirbilek 2000:137)

24 Mayis 1983 tarihli Resmi gazetede yayınlanan 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3. maddesine göre, ‘‘Korunmaya Muhtaç Çocuk’’ tanımı ‘‘Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup; ana veya babasız; ana veya babası veya her ikiside belli olmayan; ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen; ana veya babası tarafından ihmal edilip fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşi savunmasız bırakılan çocuk’’ şeklindedir.

Yani, korunmaya muhtaç çocuklar anne vaya babasi ile birlikte yaşama gibi en temel haklarindan yoksun kalmış ya da bırakılmış, yahut güvenlikleri açısından artık anne ve baba ile yaşaması mümkün olmayan çocuklardır.

Çeşitli nedenlerle bir aileye sahip olamayan, ailesinden ayrılmak zorunda kalan, öz ailesi yanında yetişma şansına sahip olamayan ve bakıma muhtaç olan bu çocukların, koruma altına alınarak topluma kazandırılmaları, toplumun geleceği açısından hayati öneme sahiptir.

Çocukların korunmaya muhtaç duruma gelmelerinde birçok sosyolojik etken vardır. Genel olarak bu etkenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

– Çarpık ve hızlı kentleşme
– Aşırı yoksulluk
– Aile parçalanması
– Ailede üvey anne baba varlığı
– Aile içi şiddet
– Anne babanın boşanmış olması
– Anne vaya babadan herhangi birinin veya her ikisinin vefat etmiş olması
– Anne babanın eğitimsizliği
– Resmi olmayan beraberlik
– Çocuğun anne veya babasınin vaya her ikisinin de belli olmayışı durumu
– Çok eşlilik
– Sık eş değiştirme
– Kente göç sonucu kent yaşamına uyum sağlayamayan çocuğun sokağa yönelmesi
– Çocuğun potansiyel iş gücü olarak kabul edilmesi sonucu erken yaşta çalışmaya başlaması
– Dışlanmışlık, kimsesizlik, denetimsizlik vb. durumlarda çocuğun olumsuz etkilenmesi
– Yasalar karşısında savunmasız kalması

Bu nedenler sonucu çoçuğun korunmay muhtaç hale gelmesi karşısında devlet, müdahale edip çocuğu kendi himayesi altına alır.

KAPAT