Sosyal Hizmetler (ASPB) Nedir?

Sosyal Hizmetler, toplumda dezavantajlı olan yani çocuk, yaşlı, engelli, madde bağımlısı gibi bireylerin toplumun diğer bireylerinin sahip olduğu avantajlara sahip olmasını amaçlayan bir disiplindir. Bu disiplin toplumun her alanına ulaşarak, dezavantajlı kesimler için yöntemler belirler. Bunun dışında sosyal değişme ve kalkınmayı, sosyal içermeyi, insanların güçlendirilmesi ve özgürleşmesini hedefleyen uygulama temelli bir meslektir.
Sosyal hizmetler bu görevlerini yerine getirirken asıl olarak kamu kaynaklarını kullanır, yani sosyal bir devletin görevlerinin başında, dezavantajlı olan bireylerini diğer bireylerle eşitlemek gelir. Ancak sosyal hizmetler kavramında kamu kaynaklarının rolünün büyük olmasıyla beraber, devletin bu görevini yerine getirirken ona yardımcı olacak pek çok unsur bulunmaktadır. Sosyal hizmetler gönüllüleri de bu unsurların başında gelmektedir.

KAPAT